WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een groep ICT-ers met een commerciële achtergrond, die zich bezighoudt met bedrijfsoptimalisatie voor de klein zakelijke markt. Onze focus ligt op bedrijven waar klantinformatie een centraal onderdeel is voor de bedrijfsvoering. Het CRM systeem wordt op maat gemaakt aan de hand van een intensieve inventarisatie van: uw behoefte, klantinformatie en processen. Vervolgens bouwen wij een prototype met testdata. Na overleg met u zullen wij uw klanteninformatie in het systeem plaatsen. Daarna is het systeem klaar voor gebruik en zal het in uw organisatie worden geïmplementeerd.

CustomCRM gelooft in gestandaardiseerde processen voor het behalen van maximaal rendement. Veel ondernemingen komen om in administratieve rompslomp. Hierdoor worden zij belemmerd in het daadwerkelijk uitoefenen van hun vak. Aan ons de opdracht om dit om te draaien. Het is niet mogelijk om alle administratieve processen te verwijderen. Wel is het mogelijk om dit tot een bijzaak te beperken.

Een online realtime administratie levert absoluut meerwaarde voor uw bedrijf. Wellicht dat u weer eens een telefoontje kan wijden aan die ene klant die u al een tijdje niet heeft gesproken. Of u wilt de klant op de hoogte stellen van nieuwe producten, die aansluiten op eerdere aankopen. Klantenadministratie biedt niet alleen mogelijkheden tot cross- of deepselling. Ook kunt u uw relatie met de klant gemakkelijker onderhouden.

Het creëren van virtuele werkomgevingen waar informatie en processen samen komen, waardoor gebruikers optimaal kunnen functioneren.

Het voorzien van structuur en inzicht voor ondernemingen, zodat deze kunnen excelleren in haar vakgebied.

Een CRM systeem biedt de basis voor gestandaardiseerde werkprocessen om een maximaal rendement te behalen. Het is een online realtime systeem, waar u al uw bedrijfsinformatie in kan terugvinden. Een CRM is te vergelijken met een virtueel kantoor, waarbij alles inzichtelijk is.

ONZE KERNWAARDEN

CRM
HET ZIT IN ONS DNA